EU projekt vzdělávání zaměstnanců

Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti Geomine, a. s. v globálním IT světě

 

Závěrečná zpráva - Realizace školení v rámci projektu „Komplexní vzdělávání zaměstnanců Geomine, a.s. v globálním IT světě“

 

Celková částka nákladů: 3 282 221,08 Kč

Doba realizace projektu: 1. červenec 2013 až 30. červen 2015

 

Popis projektu

Předmětem projektu je komplexní vzdělávání zaměstnanců výrobního závodu společnosti Geomine, a. s. v Příbrami.

 

Cílem projektu je:

1) zavedení komplexního vzdělávacího systému podle potřeb zaměstnanců a zvýšení jejich kvalifikace, adaptability a pracovní uplatnitelnosti ve výrobě zaměřené na zpracování plechu.

2) vyškolení vlastních lektorů pro průběžné a dlouhodobé školení zaměstnanců, přesně zaměřené na potřeby zaměstnanců.

Hlavním důvodem realizace projektu jsou investice společnosti do nových inovativních výrobních technologií v celkové výši 50 mil. Kč, které jsou klíčové pro další rozvoj společnosti. Tyto investice jsou vyvolané poptávkou po zpracování výrobků z plechů s vysokou přesností, při zajištění opakovatelnosti výroby. Aby bylo zajištěno správné a efektivní využití těchto investic je nutné proškolit zaměstnance společnosti v následujících oblastech: výrobní dovednosti, produktivita práce, kvalita, jazykové vzdělávání, odborné vzdělávání (finance, IT pro uplatnění ve výrobě, celní problematika).

Cílové skupiny

Cílovou skupinu budou tvořit všichni zaměstnanci rozděleni dle několika profesních oblastí:

1. Výroba - v této skupině budou vyškoleni zaměstnanci, kteří spadají do profesí svářeči, operátoři CNC, nástrojáři, pracovníci technické přípravy výroby, vedoucí pracovníci výroby, mistři, výrobní THP. Kromě stávajících kmenových pracovníků budou proškoleni také nově nastupující pracovníci.

2. Zlepšování výrobních procesů a kvality - v této skupině budou vyškoleni zaměstnanci v profesích směnoví mistři, vedoucí pracovníci výroby, vedoucí oddělení kontroly a kvality a jeho zástupce, kontroloři.

3. Jazykové vzdělávání - v této skupině budou proškoleni pracovníci v profesích vedoucí pracovníci výroby, pracovníci technické přípravy výroby, ekonomický pracovník, pracovníci obchodního oddělení a managementu.

4. Odborné vzdělávání - v této skupině budou školeni zaměstnanci v administrativních profesích (ekonomický pracovník), vedoucí pracovišť a mistři, pracovníci nákupu a expedice.

Výsledky

V projektu bude celkem vyškoleno 86 osob - zaměstnanců společnosti Geomine a. s. v Příbrami. V rámci projektu bude proškoleno celkem 217 úspěšných absolventů kurzu.

 

Díky realizaci projektu bude ve firmě zaveden ucelený systém vzdělávání, který zásadním způsobem rozšíří a zmodernizuje stávající vzdělávání. Nastavené procesy v rámci projektu budou zaměstnanci společnosti nadále využívány.

 

Vyškolení interní lektoři budou schopni zúročit zkušenosti získané v projektu a pokračovat ve vzdělávání stávajících i nových zaměstnanců, kteří uplatní své znalosti a dovednosti ve strojírenské výrobě.

 

Kontaktní osoba

Radoslav Kubják, radoslav.kubjak@geomine.cz, tel.: 318 406 403, 720 131 929

 

Harmonogram realizace školení v rámci projektu „Komplexní vzdělávání zaměstnanců  Geomine, a.s. v globálním IT světě“

KONTAKT - GEOMINE a.s.


geomine@geomine.cz

www.geomine.cz

 

+420 318 406 400

 

 


Geomine a.s.

Husova 570

261 02 Příbram VI

CERTIFIKÁTY