Portfolio

Stěžejními službami, které poskytujeme, jsou výroba plechových dílů, obrábění, elektroinstalace, dodávky sestav a výrobků, jakož i komplexní řešení pro náročné zákazníky. Pracujeme s nejmodernějšími stroji, softwary a technologiemi nejvyšší kvality, které nám pomáhají doručovat nejlepší výsledky našim klientům.

Výroba je soustředěna v České republice a dohlíží na ni špičkoví odborníci a profesionálové z mnohaletými zkušenostmi.

Vzhledem k tomu, že každý klient má odlišné požadavky a cíle, zakládáme si na individuálním přístupu ke každému. Vždy poskytujeme řešení na míru, která následně plní obchodní plány a zadání jakékoliv výroby. Jestliže potřebujete partnera pro komplexní řešení zakázkové výroby, spojte se s námi a dovolte nám vám pomoci v dosažení vašich byznysových cílů.

Naši klienti